Tóm tắt Luận án Nghiên cứu ứng dụng mô hình số để mồ phỏng khí hậu nhiều năm cho khu vục Việt Nam và lân cận

(Bản scan)

Chương 3. ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG MÔ PHÔNG MỘT SỐ YẾU TỐ TRUNG BÌNH CỦA MM5

Việc đánh giá kỹ năng mô phỏng nhiều năm cửa MM5 trên chuỗi số liệu 19 năm (bắt dầu từ 1982 và kết thúc năm 2000). Đồng thời xem xét đến khà năng mỏ hình có mô phỏng được một sổ yếu tố khí hậu trên 7 vùng của Việt Nam hay không. Trong đó, 7 vùng khí hậu bao gồm vùng khí hậu Tây Bắc (Bl), Đông Bắc (B2), Đồng bằng Bắc Bộ (B3), Bắc Trung Bộ (B4), Nam Trung Bộ (Nl), Tây Nguyên (N2) và Nam Bộ (N3).

Yếu tố khí lượng đặc trưng cho khí hậu từng vùng là nhiệt độ không khí 2m (gọi chung là nhiệt độ, kí hiệu T2m), hướng gió, tốc độ gió trung binh ở 10m (kí hiệu Vtb), phân bố tốc độ gió từ thấp lên cao, lượng mưa (kí hiệu là R), với T2m và Vtb là các giá trị trung bình tháng, R là tồng lượng mưa tháng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY