Tóm tắt Luận án Nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng vật liệu lai vô cơ (Ag, Fe3O4 – hữu cơ (chitosan) cấu trúc nano định hướng ứng dụng trong y sinh

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

DANH MỤC CÁC BẢNG . 7

DANH MỤC CÁC HÌNH . 8

MỞ ĐẦU. 11

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN . 13

1.1. Chitosan.13

1.1.1. Giới thiệu chung về chitosan. 13

1.1.2. Tổng hợp và tính chất của chitosan. 14

1.1.3. Ứng dụng của chitosan trong lĩnh vực y sinh . 16

1.1.4. Curcumin . 17

1.1.5. Nanocompozit chitosan/nano kim loại. 18

1.2. Nanocompozit chứa hạt nano bạc trên nền chitosan .21

1.2.1. Hạt nano bạc. 21

1.2.1. 1. Các tính chất đặc trưng và ứng dụng. 21

1.2.1.2. Các phương pháp chế tạo . 24

1.2.2. Nanocompozit chứa hạt nano bạc trên nền chitosan (CS/AgNPs) . 25

1.3. Nanocompozit chứa hạt nano sắt từ trên nền CS (CS/MNPs) .26

1.3.1. Hạt nano sắt từ. 27

1.3.1.1. Các tính chất và ứng dụng. 28

1.3.1.2. Các phương pháp chế tạo . 30

1.3.2. Nanocompozit chứa hạt nano sắt từ trên nền chitosan (CS/MNPs). 31

1.4. Nanocompozit chứa hạt nano bạc và hạt nano sắt từ trên nền chitosan

(CS/AgNPs-MNPs).34

1.4.1. Nanocompozit bạc - sắt từ (AgNPs-MNPs). 34

1.4.1.1. Các tính chất và ứng dụng. 36

1.4.1.2. Các phương pháp tổng hợp . 38

1.4.2. Nanocompozit chứa hạt nano bạc, hạt nano sắt từ trên nền chitosan

(CS/AgNPs-MNPs) . 382

CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM. 40

2.1. Nguyên liệu và hóa chất.40

2.2. Phương pháp thực nghiệm .40

2.2.1. Phương pháp chế tạo nanocompozit chứa nano bạc trên nền chiosan

(CS/AgNPs). 40

2.2.1.1. Phương pháp sử dụng chất khử NaBH4 . 41

2.2.1.2. Phương pháp không sử dụng chất khử. 41

2.2.1.3. Phương pháp đưa nanocompozit CS/AgNPs lên trên bề mặt vải . 42

2.2.1.4. Phương pháp mang curcumin lên vật liệu CS/AgNPs. 42

2.2.2. Chế tạo nanocompozit chứa hạt nano sắt từ trên nền chitosan(CS/MNPs) . 43

2.2.2.1. Phương pháp đồng kết tủa. 43

2.2.2.2. Phương pháp oxi hóa kết tủa. 45

2.2.2.3. Phương pháp phân tán CS/MNPs trong CS biến tính với chất phátquang . 46

2.2.3. Chế tạo nanocompozit chứa hạt nano bạc- sắt từ trên nền chitosan

(CS/AgNPs-MNPs) . 47

2.2.3.1. Phương pháp chế tạo nanocompozit CS/AgNPs-MNPs . 47

2.2.3.2. Phương pháp mang curcumin lên vật liệu CS/AgNPs-MNPs . 47

2.2.3.3. Thực nghiệm đốt nhiệt cảm ứng từ . 48

2.3. Các phương pháp nghiên cứu .49

2.3.1. Phương pháp xác định cấu trúc nanocompozit . 49

2.3.1.1. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD). 49

2.3.1.2. Phương pháp phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX) . 50

2.3.1.3. Phương pháp phổ hồng ngoại (IR). 50

2.3.2. Phương pháp xác định hình thái học nanocompozit . 50

2.3.2.1. Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). 50

2.3.2.2. Phương pháp hiển vi điện tử quét xạ trường FESEM. 50

2.3.3. Phương pháp nghiên cứu tính chất hóa, lý, sinh của nanocompozit . 51

2.3.3.1. Phương pháp từ kế mẫu rung (VSM). 513

2.3.3.2. Phương pháp phổ tử ngoại khả kiến (UV-vis) . 51

2.3.3.3. Phương pháp phổ huỳnh quang. 51

2.3.3.4. Phương pháp thử hoạt tính sinh học. 51

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 53

3.1. Nanocompozit chứa hạt nano bạc trên nền chitosan (CS/AgNPs).53

3.1.1. Chế tạo nanocompozit CS/AgNPs . 53

3.1.1.1. Phương pháp sử dụng chất khử NaBH4 . 53

3.1.1.2. Phương pháp gia nhiệt. 54

3.1.1.3. Phương pháp sử dụng lò vi sóng. 55

3.1.2. Đặc trưng cấu trúc . 57

3.1.3. Hình thái học . 60

3.1.4. Tính chất lý, hóa, sinh học . 64

3.1.4.1. Tính chất quang. 64

3.1.4.2. Hoạt tính sinh học . 65

3.1.5. Khả năng mang curcumin . 68

Tóm tắt kết quả phần 3.1 .70

3.2. Nanocompozit chứa hạt nano sắt từ trên nền chitosan .72

3.2.1. Đặc trưng cấu trúc . 72

3.2.2. Hình thái học . 74

3.2.3. Tính chất lý, hóa, sinh học . 77

3.2.3.1. Tính chất từ . 77

3.2.3.2. Tính chất huỳnh quang. 79

3.2.4. Khả năng ứng dụng y sinh của CS/MNPs trong kênh vi lưu. 81

Tóm tắt kết quả phần 3.2:.82

3.3. Vật liệu nanocompozit chứa nano sắt từ, nano bạc trên nền chitosan

(CS/AgNPs-MNPs).83

3.3.1. Cấu trúc . 84

3.3.2. Hình thái học . 86

3.3.3. Tính chất hóa, lý, sinh học . 87

3.3.3.1. Tính chất siêu thuận từ. 874

3.3.3.2. Hoạt tính sinh học . 92

3.3.4. Khả năng mang curcumin . 94

Tóm tắt kết quả phần 3.3 .94

Kết luận chung. 96

Định hướng nghiên cứu tiếp theo. 97

Một số điểm mới của luận án . 98

Danh mục các công trình công bố của nghiên cứu sinh. 99

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY