Tóm tắt Luận án Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây na biển (annona glabra l.)

Hơn nữa, khi xử lý với hợp chất 18 và 22, kết quả cho thấy số lượng các tế bào

siêu lưỡng bội (hypodiploid cells) ở giai đoạn G1 tăng lên theo thời gian xử lý. Họ

protein Bcl-2 được chia ra thành 2 loại: Bcl-2 là protein ức chế quá trình tự chết và

Bax là tiền protein của quá trình tự chết. Bax kích thích quá trình tự chết của tế bào

thông qua sự giải phóng Cytochrome c từ ty thể. Ngược lại, Bcl-2 ức chế quá trình

giải phóng Cytochrome c. Trong quá trình tự chết, giải phóng cytochrome c dẫn

đến sự cắt (phân giải) Caspase-9, sau đó là sự phân cắt của Caspase-3 và PARP.

Bởi vậy, với mục đích nghiên cứu cơ chế gây nên quá trình tự chết của tế bào,

chúng tôi kiểm tra độ biểu hiện của các protein liên quan tới quá trình này.

Khi xử lý với chất hợp chất 18 (9,0 µM) và 22 (8,7 µM) trong 24 h và 48 h,

chúng tôi quan sát thất sự thay đổi trong biểu hiện của các protein liên quan tới quá

trình tự chết của tế bào, ví dụ như: tăng cường biểu hiện của Bax, giảm độ biểu

hiện của Bcl-2, phân cắt Caspase 3 và PARP. Những kết quả này cho thấy hợp chất

18 và 22 gây nên quá trình tự chết của tế bào thông qua làm thay đổi mức độ biểu

hiện của các protein liên quan trong tế bào HL-60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY