Tóm tắt Luận án Nghiên cứu thành ngữ chỉ quan hệ xã hội trong tiếng Việt và tiếng Anh từ góc độ Ngôn ngữ học tri nhận

Chương 3

3.1. Dẫn nhập

Trong chương 3, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu những yếu tố tác động đến

ẩn dụ tri nhận (kinh nghiệm, văn hóa, xã hội, v.v.), những nét tương đồng và dị biệt

trong các ÂDYN về QHXH giữa thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

3.2. Mối quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ

3.2.1. Khái niệm văn hóa

Khi văn hóa được xem là những hiểu biết chung đặc trưng cho một nhóm

người, mối liên hệ giữa ẩn dụ và văn hóa trở nên rõ ràng hơn [110].

3.2.2. Các đặc điểm của văn hóa

Trần Ngọc Thêm [39] đã khái quát bốn đặc trưng cơ bản nhất: tính nhân sinh,

tính giá trị, tính hệ thống và tính lịch sử. Đây là những đặc trưng cần và đủ cho phép

phân biệt văn hóa với những khái niệm có liên quan.

3.2.3. Mối quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ

Xét về bản chất, ngôn ngữ và văn hoá có mối quan hệ hữu cơ biện chứng với

nhau [41]. Ngôn ngữ là yếu tố hàng đầu mang sắc thái văn hóa dân tộc rõ nhất. Thông

qua các lựa chọn ngôn ngữ mà con người sử dụng, chúng ta có thể thấy sự tồn tại của

mối quan hệ này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY