Tóm tắt Luận án Nghiên cứu sự thay đổi một số nhân tố sinh thái chủ đạo theo các đai độ cao ở dãy Hoàng Liên Sơn (thuộc tỉnh Lào Cai) phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái

2.3.3. Các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

2.3.3.1. Phân tích, xử lý mẫu thực vật và đánh giá thảm thực vật

* Xác định tên khoa học và lập bảng danh lục thực vật bậc cao có mạch

phân bố ở khu vực Hoàng Liên Sơn (tỉnh Lào Cai) theo các bước: phân loại sơ

bộ, so mẫu chuẩn bảo tàng và xác định tên loài, kiểm tra và hiệu chỉnh tên khoa

học, Lập bảng danh lục.

* Phân tích, đánh giá thảm thực vật

- Phân tích phổ dạng sống của các loài thực vật bậc cao có mạch: áp dụng

hệ thống của Raunkiaer (1934) theo các sách chuyên khảo thực vật hiện có.

- Mô tả, phân tích, hệ thống hoá các kiểu thảm thực vật trên cơ sở các

thang phân loại trước đó của Thái Văn Trừng (1978) Phan Kế Lộc (1985) kết

hợp các kết quả nghiên cứu ô tiêu chuẩn.

- Đánh giá sự biến đổi của thảm thực vật theo độ cao: về số lượng và

thành phần loài; trạng thái và cấu trúc thảm thực vật, phân bố các loài đặc

trưng, các loài quý hiếm, các loài đặc hữu, mối tương quan giữa các đai

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY