Tóm tắt Luận án Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến biến dạng lún vệt bánh xe có xét đến đặc tính mỏi của bê tông nhựa chặt làm lớp mặt đường Việt Nam

CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ LÚN VỆT BÁNH XE

VÀ MỎI CỦA BÊ TÔNG NHỰA CHẶT ĐIỂN HÌNH

3.1. Mục đích và nội dung nghiên cứu thực nghiệm trong phòng

3.1.1. Mục đích

(1). Đánh giá hưởng của mứ c đô ̣ ”thô” của cấp phối cốt liệu BTN, với các

loai đá dăm ̣ phổ biến tai khu v ̣ ưc ph ̣ ía Bắc, vớ i loai nh ̣ ưa đư ̣ ờ ng khác nhau (60/70;

40/50; PMB III) đến khả năng kháng LVBX của mẫu BTN và kiểm chứng độ bền

mỏi của mẫu; (2). Lập tương quan thực nghiệm giữa chỉ tiêu LVBX và độ bền mỏi

của BTN tương ứng với từng nguồn gốc đá dăm, mứ c đô ̣ ”thô” của cấp phối cốt

liệu và loại nhựa đường; (3). Rút ra đươc nh ̣ ững khuyến nghi liên quan đ ̣ ến mứ c đô ̣

”thô” của cấp phối cốt liệu BTN ứ ng vớ i các loai nh ̣ ưa đư ̣ ờ ng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY