Tóm tắt Luận án Nghiên cứu một số thuật toán nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới

Chương 1

Tống quan về QoS trong NGN

1.1 Mạng thế hệ mới

Mạng thế hệ mới (Next Generation Nctwork-NGN) là mạng đa dịch vụ dựa trên nền IP cho phép dáp ứng các dịch vụ cá nhân, quản lý thông tin hiệu quà, dễ dàng mở rộng dung lượng, phát triển các dịch vụ mới theo thời gian thực và da phương tiện, đảm bảo độ tin cậy, thuận tiện cũng như dễ dàng sử dụng [12].

1.2 Chất lượng dịch vụ

Chất lượng dịch vụ (Quality of Scrvicc-tyoS) [24] là một khái niệm rộng dược tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau. Theo ITU-T: QoS là tập hợp các khía cạch của hiệu năng dịch vụ nhằm xác định cấp độ thỏa mãn của người sứ dụng dối với dịch vụ [13]. Còn IETF nhìn nhận: QoS là khả nâng phân biệt luồng lưu lượng dế mạng có các úng xử phân biệt dối với các kiểu luồng lưu lượng. QoS bao gồm. cả việc phân loại các dịch vụ và hiệu năng tông thể của mạng cho mỗi loại dịch, vụ [1].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY