Tóm tắt Luận án Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm bán giám sát mờ trong phân đoạn ảnh nha khoa

Trong mục này ta đã đưa ra thuật toán SSFC-SC mới. Khi đó thuật toán mới có sử dụng các thông

tin đặc trưng không gian của ảnh nha khoa, phân cụm mờ. Thuật toán SSFC-SC có một số ưu điểm:

i) Thuật toán SSFC-SC sử dụng các thông tin bổ trợ từ những kết quả của FCM và thông tin đặc

trưng không gian của ảnh để có chất lượng tốt hơn so với phân cụm bán giám sát mờ eSFCM hay

phân cụm mờ FCM. Các đánh giá dựa trên các kết quả thực nghiệm với các đo đo của phân cụm

được trình bày ở chương 3.

ii) Thuật toán SSFC-SC không mở rộng số lượng các thông số. Một số thông số khác của SSFC-SC

như kích thước cửa sổ không gian thích ứng trong mục 2.2.4.1 cũng được tự động xác định trong

quá trình phân cụm. Vì vậy, điều này làm cho thuật toán hiệu quả hơn trong điều kiện của tham số

kiểm soát.

iii) Thuật toán SSFC-FC có thể kết hợp giữa kiến thức của chuyên gia nha khoa để thu được kết quả

tốt nhất.

Tuy nhiên thuật toán vẫn còn có một số nhược điểm: Việc sử dụng thông tin bổ trợ không phải lúc

nào cũng tốt với các ảnh khác nhau, cần cung cấp cách lựa chọn để sao cho hàm mục tiêu luôn tốt

nhất với từng ảnh phân đoạn; Nghiệm thu được bằng cách giải tối ưu đa mục tiêu theo phương pháp

nhân tử Lagrange mức hội tụ không ổn định, có một số trường hợp sự hội tụ chậm dẫn đến nghiệm

thu được chưa hội tụ về nghiệm tối ưu toàn cục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY