Tóm tắt Luận án Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện giả mạo trên web

2.3.4 Thuật toán RSI (Recursive Shift Indexing)và MDH (Multi-Phase Dynamic Hash)

2.3.5 Một số thuật toán khác

2.3.6 Các kết quả thực nghiệm

Để đánh giá thời gian thực thi và yêu cầu bộ nhớ của các thuật toán với các

hướng tiếp cận khác nhau, chúng tôi đã triển khai cài đặt các thuật toán AC, AC-BM,

SBMH, SBOM, WM, RSI, MDH trên ngôn ngữ lập trình C. Điều kiện thực nghiệm

kiểm chứng trên các máy tính có bộ xử lý Intel Pentium 4 tốc độ 3.0 GHz Dual Core,

bộ nhớ cache 512 KB, Ram dung lượng 2 GB. Số lượng mẫu thực nghiệm là 1000

mẫu, chiều dài các mẫu từ 8 đến 30 ký tự, độ dài chuỗi kiểm tra là 1000 ký tự (trong

đó có 500 ký tự được gieo ngẫu nhiên, sau khi gieo nhẫu nhiên chúng tôi chèn thêm

các ký tự vào cho đủ độ dài 1000). Bảng chữ cái thực hiện là |S|=256.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY