Tóm tắt Luận án Nghiên cứu mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa lớn trên khu vực Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực

CHƢƠNG II. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM, SỐ LIỆU VÀ

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Các thí nghiệm bao gồm: (1) Mô phỏng xu thế biến đổi của mưa

lớn; (2) Đánh giá khả năng mô phỏng xu thế biến đổi của mưa lớn;

(3) Dự tính xu thế biến đổi của mưa lớn.

2.1. Thiết kế thí nghiệm mô phỏng mƣa lớn

2.1.1. Quá trình phát triển của mô hình RegCM

RegCM có các ưu điểm: dễ sử dụng, có thể thay đổi mã nguồn,

được cập nhật khá thường xuyên và nhiều tùy chọn vật lý. Ở Việt

nam, RegCM đã được sử dụng trong nhiều nghiên cứu khí hậu. Ra

đời vào năm 1989 đến nay, RegCM đã được phát triển đến phiên bản

thứ 4 (RegCM4) và có một số cải tiến về sơ đồ bề mặt đất, lớp biên

hành tinh, và thông lượng biển-khí quyển và những cải tiến về9

thuật toán mô hình tăng khả năng linh hoạt và dễ sử dụng hơn.

2.1.2. Cấu hình cho mô hình RegCM4

- Miền tính: bao gồm khu vực Việt Nam và các vùng lân cận có

tâm tại 160N và 109,50E; kích thước miền là 2.200 x 2.120 km2.

- Độ phân giải ngang là 20 x 20km, gồm 110 x 106 ô lưới và 18

mực thẳng đứng. Thời kỳ mô phỏng: 40 năm, từ 1/1961 đến 12/2000.

- Các sơ đồ tham số hoá vật lý được lựa chọn: Sơ đồ tham số hóa

đối lưu Grell-AS, Sơ đồ lớp biên đã được cải tiến của Hotlslag, Sơ đồ

mưa quy mô lớn SUBEX, Sơ đồ thông lượng đại dương Zeng, Sơ đồ

bề mặt đất BATS.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY