Tóm tắt Luận án Nghiên cứu mô hình thanh điệu trong nhận dạng tiếng Việt từ vựng lớn phát âm liên tục

Tiếng Việt là một ngôn ngữ có thanh điệu, như vậy một hệ

thống nhận dạng đầy đủ sẽ phải bao gồm 2 thành phần là nhận dạng

âm vị và nhận dạng thanh điệu. Đã có một số nghiên cứu về nhận

dạng thanh điệu cho tiếng nói tiếng Việt, tuy nhiên các nghiên cứu

này mới chủ yếu tập trung vào việc phân tích đặc tính và tìm ra mô

hình phù hợp trong việc mô hình hóa và nhận dạng thanh điệu đơn

lẻ. Tất cả các nghiên cứu đã công bố cho nhận dạng tiếng nói tiếng

Việt cho đến nay mới chỉ sử dụng mô hình HMM, DNN hoặc mô

hình lai ghép.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY