Tóm tắt Luận án Nghiên cứu lý thuyết về hiệu ứng Hall trong các hệ bán dẫn một chiều

ác kết quả nghiên cứu của luận án được công bố trong 06 công trình

dưới dạng các bài báo, báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí và kỷ yếu hội

nghị khoa học quốc tế và trong nước. ác công trình này gồm: 03 bài trong

tạp chí chuyên ngành quốc tế có S OPUS/S (01 bài đăng trong tạp chí

International Journal of Physical and Mathematical Sciences - World

Academy of Science, Engineering and Technology (Singapore), 01 bài chấp

nhận đăng trong tạp chí International Journal of Physical and

Mathematical Sciences - World Academy of Science, Engineering and

Technology (Thái Lan), 01 bài đăng trong tạp chí Journal of Physics:

Conference Series); 03 bài đăng tại các tạp chí chuyên ngành trong nước

(02 bài trong tạp chí VNU Journal of Science, Mathematics – Physics của

Đại học Quốc gia à Nội, 01 bài trong tạp chí Nghiên cứu khoa học và

công nghệ quân sự của Viện Khoa học và ông nghệ Quân sự).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY