Tóm tắt Luận án Nghiên cứu giải pháp truyền năng lượng siêu cao tần công suất lớn, hiệu suất cao phục vụ cho khai thác năng lượng vũ trụ

Tác giả đã đề xuất: Xây dựng các thành phần thực hiện nhiệm vụ

chuyển đổi năng lượng điện một chiều thành năng lượng siêu cao tần

công suất lớn bao gồm các mạch tạo dao động, khuếch đại đệm và

khuếch đại công suất sử dụng linh kiện bán dẫn và phương pháp tổ

hợp công suất kiểu cầu Wilkinson theo công nghệ mạch dải. Các kết

quả quan trọng đạt đƣợc nhƣ:

Thiết kế và chế tạo các mạch dao động siêu cao tần có tần số dao

động 2,45GHz với mức công suất lối ra lớn đạt 8,16 dBm và ổn định.

Mạch khuếch đại đệm AH201 với hệ số khuếch đại lớn hơn 13 dB và

hoạt động trong một dải thông lớn từ 1,6 GHz đến 2,7 GHz, do đó mạch

có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn nhƣ cho hệ thống thông tin di

động, hệ thống WIFI, radar và vai trò mạch khuếch đại đệm cho tầng

công suất trong hệ thống truyền năng lƣợng không dây MPT.

Module khuếch đại công suất dùng PTFA240451E đã đƣợc thiết

kế chế tạo với phƣơng pháp phối hợp trở kháng dải rộng, mỗi module

có mức công suất ra lớn nhất là 45 W, module này dùng làm cơ sở

cho việc xây dựng mô hình hệ thống trong đánh giá hiệu suất truyền

năng lƣợng không dây ở khoảng cách gần. Khi sử dụng các mạch cầu

Wilkinson để cộng công suất từ các module cơ sở 45W thì chúng ta

sẽ đạt đƣợc những bộ phát có công suất lớn hơn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY