Tóm tắt Luận án Nghiên cứu giải pháp bảo vệ kết cấu thép chịu tác động của lửa bằng thực nghiệm

Từ các nghiên cứu tại chương 2, tác giả luận án đã rút ra một số kết luận nhưsau:

- Việc sử dụng hệ số dẫn nhiệt của các tấm thạch cao chống cháy bằng hằng số ứng

với trạng thái mất nước hoàn toàn do nhà sản xuất cung cấp để tính toán thiết kế bảo

vệ cho các kết cấu là chưa phù hợp với thực tế và không đảm bảo an toàn cho kết cấu

được bảo vệ.

- Việc xác định hệ số dẫn nhiệt của các tấm thạch cao bảo vệ kết cấu trong điều kiện

bị cháy phải được thực hiện trong trạng thái gia nhiệt chỉ ở một mặt của tấm và quy

luật gia nhiệt cần phù hợp với quy luật của đám cháy tiêu chuẩn. Ngoài ra phải kể

đến ảnh hưởng của độ ẩm trong tấm thạch cao;

- So sánh hệ số dẫn nhiệt đã xác định bằng phương pháp thí nghiệm kiến nghị trong

luận án và hệ số dẫn nhiệt của tấm thạch cao do nhà sản xuất cung cấp cho thấy hệ số

dẫn nhiệt mà nhà sản xuất cung cấp của cả hai loại GYPROC và BORAL cho thấy

việc tính toán có sử dụng hệ số dẫn nhiệt xác định bằng phương pháp thực nghiệm

đã kiến nghị cho kết quả phù hợp và đảm bảo an toàn với điều kiện thực tiễn hơn.

- Với các kết quả thí nghiệm, thấy rằng cần phải xác định hệ số dẫn nhiệt cho từng

loại tấm cụ thể do hệ số dẫn nhiệt phụ thuộc vào nhiều tham số như: chiều dày tấm,

tốc độ gia nhiệt. Luận án đã phân tích và chỉ ra ảnh hưởng của các tham số này đến

hệ số dẫn nhiệt. Trong trường hợp thiên về an toàn, có thể tiến hành thí nghiệm cho

tấm dày nhất và với tốc độ gia nhiệt bất lợi nhất là 200C/phút. Khi đó hệ số dẫn nhiệt

thu được là lớn nhất và dẫn đến kết quả tính toán truyền nhiệt sẽ thiên về an toàn.

Từ các kết luận trên, luận án đề xuất quy trình xác định hệ số dẫn nhiệt của tấm

thạch cao chống cháy theo điều kiện cháy một mặt theo các bước dưới đây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY