Tóm tắt Luận án Nghiên cứu động học phân hủy một số hợp chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước bằng quá trình oxi hóa tiên tiến

Trong cùng một điều kiện phản ứng: [ACP]=5,0 mΜ, khi không sử

dụng đèn UV thì hầu như không xảy ra quá trình phân hủy ACP (trong 60

phút), từ hình 3.39 cho thấy quá trình quang hóa phân hủy Acetamiprid

(ACP) sử dụng hệ phản ứng dùng đèn UV đạt hiệu quả thấp, hiệu suất quá

trình đạt 42% sau 12 phút. Quá trình phản ứng phân hủy trên hệ

UV/NaClO đạt 60% điều này cho thấy quá trình phân hủy ACP chiếm ưu

thế hơn trong hệ UV/NaClO so với hệ UV. Trong điều kiện có sự hiện diện

của chất xúc tác (GO-Fe(III) và TiO2-GO) + H2O2 quá trình phân hủy đạt

67% và 70,2% sau 12 phút, trong khi đó quá trình phân hủy ACP chỉ đạt

64% khi dùng xúc tác thương mại TiO2P25/H2O2. Tuy nhiên khi dùng hệ

phản ứng UV/NaClO/xúc tác quá trình phân hủy ACP tăng mạnh đạt 73%

sau 12 phút. So sánh với điều kiện tương tự phân hủy Acetamiprid (ACP)

trên xúc tác GO/Fe(III) ta có thể thấy việc phân hủy Acetamiprid (ACP) trên

xúc tác TiO2/GO (phân hủy 85% ACP trong 12 phút) cao hơn khi sử dụng

xúc tác Fe(III)-GO và không ảnh hưởng bởi sự có mặt của NaClO và H2O2,

điều này cho thấy tác nhân NaClO và H2O2 không phải là yếu tố quyết định

đến khả năng phân hủy Acetamiprid (ACP) trên xúc tác TiO2/GO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY