Tóm tắt Luận án Nghiên cứu địa tầng phân tập trầm tích pliocen - Đệ tứ bể sông Hồng

Luận án đã lực chọn và sử dụng khối lượng mẫu trầm tích,

gồm hàng loạt các chỉ tiêu phân tích: Thạch học, độ hạt, khoáng vật,

hóa học, cổ sinh, tuổi tuyệt đối phục vụ luận án như:

- Chương trình biển KHCN-06-11 do Mai Thanh Tân chủ

nhiệm như: Bản đồ tướng đá- cổ địa lý Pliocen- Đệ tứ thềm lục địa8

Việt Nam và Bản đồ tướng đá - cổ địa lý giai đoạn Pleistocen muộn

thềm lục địa Việt Nam do Trần Nghi thực hiện năm 2000. Bản đồ địa

chất Pliocen - Đệ Tứ thềm lục địa Việt Nam (Nguyễn Biểu, 2000)

- Đề án “Điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản rắn biển

ven bờ (0-30m nước) Việt Nam tỷ lệ 1/500.000” do Trung tâm địa

chất khoáng sản biển chủ trì .

- Các tài liệu địa chấn sâu, các bản đồ đẳng sâu và giếng khoan

dầu khí được sử dụng để xác định ranh giới Miocen - Pliocen,

Pliocen - Đệ Tứ và phân tích tướng đá - cổ địa lý cũng như địa tầng

phân tập giai đoạn Pliocen.

Ngoài ra, luận án còn sử dụng một một số các báo cáo đề tài,

bài báo và các công trình khoa học công bố trong và ngoài nước

nghiên cứu bằng các phương tiện hiện đại, dữ liệu tin cậy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY