Tóm tắt Luận án Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửu, tỉnh Đồng Nai

Giai đoạn trước cách mạng tháng Tám: Các công trình nghiên cứu chính

phải kể đến là Crosse và Fisher (1863), Fisher (1891), Fisher và Dautzenberg

(1905, 1908), Morlet (1891), Bavay và Dautzenberg (1900-1901), Rolle (1904),

Demange (1912), Hass (1910, 1924-1925, 1929), Prashad (1928) Martens(1902).

Giai đoạn sau cách mạng tháng Tám hay giai đoạn hiện đại: Những công

trình nghiên cứu tiêu biểu là: Đặng Ngọc Thanh (1967, 1980), Đặng Ngọc

Thanh và Phạm Văn Miên (1965-1976), Thái Trần Bái (1975), Hoàng Quốc

Trương (1960, 1963) và Shirota (1963-1966), Darren C. J. Yeo và Nguyễn

Xuân Quýnh (1999), Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải (2002), Nguyễn Văn

Vịnh (2003), Nguyễn Xuân Quýnh và cộng sự (2004), Nguyễn Văn Vịnh và

cộng sự (2005), Hồ Thanh Hải, Lê Hùng Anh, Đặng Ngọc Thanh (2005),

Nguyễn Huy Chiến (2007), Trần Anh Đức (2008), Hoàng Ngọc Khắc (2010),

Nguyễn Quang Huy (2010), Trần Đức Lương (2012). Từ năm 2000 đến nay,

rất nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu về ĐVKXS ở nước

tại Việt Nam, không những nghiên cứu về phân loại học mà còn nhiều nghiên

cứu ứng dụng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, góp

phần bảo tồn, phát triển bền vững ĐDSH và kinh tế xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY