Tóm tắt Luận án Nghiên cứu chuyển pha gom cụm của các loài sinh vật bằng các mô hình vật lý thống kê

Chƣơng 3. NGHIÊN CỨU CHUYỂN PHA TRONG CÁC HỆ

TỰ TỔ CHỨC

3.1 Giới thiệu chung

Để áp dụng các mô hình vật lý trong việc nghiên cứu các hành vi của

các loài sinh vật, người ta đưa ra một số khái niệm và đại lượng tương

đương giữa hai hệ này:

- Những tác động từ bên ngoài gây ảnh hưởng đến hành vi của các cá

thể trong nhóm sinh vật được gọi là “nhiễu”, nó đóng vai trò tương

đương với một đại lượng vật lý cơ bản, đó là nhiệt độ.

- Hành vi của các loài sinh vật và pha trong mô hình spin sắt từ:

 Khi không có sự tác động của các yếu tố xung quanh, gây nguy

hiểm đến tính mạng, các cá thể trong bầy (đàn) sinh vật sẽ có

khuynh hướng di chuyển tản mát ra xung quanh tìm kiếm thức

ăn. Vị trí và hướng chuyển động của chúng trong không gian là

khác nhau, vì vậy mà chúng được xem như là một hệ hỗn độn.

Hành vi này được gọi là hành vi tự do và nó tương đương với pha

mất trật tự trong mô hình spin.

 Khi có tác động từ bên ngoài thì các cá thể sinh vật sẽ chuyển

động lại gần nhau và tạo thành cụm (flocking), chúng cố gắng sắp

xếp theo cùng một định hướng nhằm tạo nên một khối vững chắc

để tự vệ. Hành vi này được gọi là gom cụm (flocking), và có thể

xem như tương đương với pha trật tự của hệ spin ở nhiệt độ thấp.

 Khi tác động từ bên ngoài trở nên rất mạnh và nó có thể gây nguy

hiểm đến tính mạng của các cá thể sinh vật, thì chúng sẽ bỏ chạy

tán loạn ra mọi hướng với tốc độ di chuyển nhanh nhất mà chúng

có thể. Hành vi này tương đương với pha mất trật tự ở nhiệt độ

cao trong mô hình spin.

- Chuyển pha: quá trình chuyển từ hành vi này sang hành vi khác của

các loài sinh vật được gọi là “chuyển pha”. Điển hình là quá trình

thay đổi hành vi gom cụm sang hành vi chạy tán loạn của các loài

sinh vật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY