Tóm tắt Luận án Nghiên cứu chế tạo xúc tác trên cơ sở Molybden (VI) Oxide cho phản ứng oxy hóa chọn lọc Methanol thành Formaldehyde

Phổ Raman (hình 3.5A) của các mẫu MoO3 đều có các đỉnh đặc trưng

của -MoO3 chế tạo theo phương pháp Mizushima và thêm một đỉnh nhỏ

tại 717 cm-1. Theo một số ít nghiên cứu, đỉnh hấp thu tại 620 - 690 cm-1 có

thể đặc trưng cho dao động hóa trị của liên kết Mo-N. Giản đồ XRD (hình

3.5B) của tất cả các mẫu có 2 đỉnh đặc trưng tại 2 = 23 và 25o tương tự

phổ của -MoO3 chế tạo theo phương pháp Mizushima và một đỉnh nhỏ

tại 2 = 23,9o. Tài liệu cho thấy giản đồ XRD của hợp chất Mo(O,N)3 chế

tạo từ α-MoO3 thương mại hoàn toàn giống với giản đồ XRD của α-MoO3

trừ một đỉnh nhỏ tại 2 = 24. Do đó, các mẫu MoO3 được chế tạo đều có

thể được xem là β-MoO3 pha tạp bởi nitơ. Kết hợp với kết quả DTA (hình

3.6), có thể kết luận rằng thay đổi thể tích HCl 37% trong quá trình chế

tạo không làm thay đổi thành phần pha MoO3 thu được

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY