Tóm tắt Luận án Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho quá trình chuyển hóa khí tổng hợp (CO + H2) thành nhiên liệu lỏng sử dụng chất mang là các vật liệu đa mao quản

3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất mang MQTBTT SBA-15 biến

tính thay thế một phần Si bằng các chất xúc tiến Mn, Ce, Zr, và Cr

đến quá trình tổng hợp FT

Nghiên cứu tiếp theo tiến hành thiết kế chất mang xúc tác biến

tính bề mặt vật liệu mao quản trung bình SBA-15 bằng cách đưa lên

thành mao quản các chất xúc tiến Mn, Ce, Zr, và Cr. Đây là những

chất xúc tiến tốt đối với xúc tác coban, tuy nhiên theo phương pháp

truyền thống, chất xúc tiến được đưa vào bằng phương pháp ngâm

tẩm, hóa hơi. còn tồn tại một số hạn chế như độ phân tán cũng như

hiện tượng co cụm của các hạt kim loại làm tắc nghẽn các mao quản

của vật liệu MQTBTT. Bằng phương pháp tổng hợp trực tiếp để đưa

kim loại chuyển tiếp lên thành mao quản sẽ khắc phục một phần các

hạn chế nêu trên. Các mẫu xúc tác được ký hiệu là 15%Co/0,05 MSBA-15, trong đó M = Mn, Ce, Zr, và Cr, tỷ lệ M/Si = 0,05

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY