Tóm tắt Luận án Nghiên cứu chế tạo vi cảm biến điện hóa trên cơ sở vật liệu lai polyme dẫn – graphen, định hƣớng ứng dụng xác định ion chì (II) và thuốc trừ sâu

Phổ Raman của Gr/PANi xác nhận sự xuất hiện của cả hai thành

phần trong màng. Trong trường hợp trước đây, các dải phổ có liên

quan đến bipolaron và benzoid bị thay đổi mạnh. Trong nghiên cứu

này, sự thay đổi này đã được quan sát thấy: dải phổ nằm ở 1507cm-1

(dao động của liên kết N-H) đã bị phá hủy, và dải phổ nằm ở vị trí

1612cm-1 (dao động của liên kết C-C của cấu trúc benzoid) đã dịch

sang vị trí 1597cm-1. Những kết quả này chứng minh rõ ràng sự gia

tăng nồng độ của các vòng benzoid; hay là các liên kết hóa học giữa

PANi và Gr xảy ra. Người ta tin rằng những liên kết là liên kết π-π

giữa các vòng dạng quinoid của PANi và Gr. Các liên kết như vậy có

thể tạo điều kiện truyền điện tử giữa Gr và PANi; do đó tăng cường

khả năng truyền dẫn điện tử trong hệ vật liệu composit Gr/PANi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY