Tóm tắt Luận án Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ mới trên cơ sở biến tính than hoạt tính và ứng dụng xử lý thủy ngân trong môi trường nước, không khí

Thí nghiệm được thực hiện với pH ≤ 6; thời gian phản ứng đối

với BAC, IAC là 120 phút, CAC 90 phút, AC 60 phút; nồng độ

Hg(II) ban đầu từ 50 ÷ 500mg/L. Kết quả trong hình 3.27 cho thấy,

khi nồng độ Hg(II) ban đầu tăng từ 50 - 150mg/L, nồng độ Hg(II) dư

trong dung dịch tăng chậm. Khi nồng độ Hg(II) ban đầu tăng từ 150 -

250mg/L, nồng độ còn lại trong dung dịch tăng nhanh hơn và đến

khoảng từ 250 - 500mg/L thì nồng độ ion Hg(II) dư tăng mạnh.

Ảnh hưởng của lượng chất hấp phụ

Các thí nghiệm được tiến hành ở pH ≤ 6; thời gian 120 phút

(BAC, IAC), 90 phút (CAC) và 60 phút (AC) với lượng vật liệu từ

0,1÷10g/L. Kết quả cho thấy, để loại bỏ hoàn toàn 200mg Hg(II)

trong 1L dung dịch cần 5g IAC và vật liệu BAC là 10g. Đối với

CAC, 10g vật liệu có khả năng xử lý đến 99,6% lượng Hg(II) nói

trên. Trong khi đó 10g AC chỉ có thể loại bỏ được 85,7%. Do vậy,

lượng chất hấp phụ có ảnh hưởng lớn đến quá trình hấp phụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY