Tóm tắt Luận án Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu γ-Al2O3 mao quản trung bình biến tính bằng Mg, Zn,P để xúc tác cho phản ứng este hóa chéo một số dầu mỡ động thực vật bằng ancol

Đặc trưng hấp phụ và giải hấp N2 của mẫu γ-Al2O3 và 5

mẫu HTA cho thấy cả 6 mẫu có xuất hiện vòng trễ ngưng tụ mao

quản thuộc kiểu V, thuộc một trong 6 kiểu đường hấp phụ đẳng nhiệt

theo phân loại của IUPAC, 1985. Chúng đều là vật liệu mao quản

trung bình. Đường phân bố thể tích theo đường kính tương đương

của γ-Al2O3 và 5 mẫu HTA ở hình 3.21 cho thấy đường kính lỗ của

γ-Al2O3 giảm dần khi tăng đều đặn hàm lượng hydrotalcite từ 6%

đến 18%. Đường kính lỗ giảm dần một cách đều đặn có thể dự đoán

hydrotalcite đã đi vào trong mao quản và được “neo” trên thành mao

quản. Diện tích bề mặt, đường kính lỗ cho ở bảng 3.15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY