Tóm tắt Luận án Nghiên cứu chất lượng đất, nước của khu vực Ramsar Xuân Thuỷ - Nam Định trong bối cảnh nước biển dâng

CHưƠNG 2. ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TưỢNG NGHIÊN CỨU

2.1.1. Khái quát về địa điểm nghiên cứu7

Khu Ramsar Xuân Thủy (thuộc VQG Xuân Thủy) có tổng

diện tích tự nhiên 12.000ha, tính từ đê biển ra hết phần bãi bồi ngập

nước ở cửa sông Ba Lạt, ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Địa hình dương không ngập triều, ngập nước thường xuyên và ngập

theo chu kỳ. Đất được tạo thành từ nguồn phù sa bồi lắng của toàn bộ

hệ thống sông Hồng. Lớp thổ nhưỡng là đất nhẹ, cát pha và thịt nhẹ,

đất trung bình, thịt trung bình; đất nặng từ thịt nặng đến đất sét với

nhóm đất phèn, đất mặn, đất phù sa và đất cát.

Sản xuất nông nghiệp khá đa dạng với hoạt động chính là

NTTS. Sự đa dạng về sinh cảnh, loài với có nhiều loài nguy cấp, quý

hiếm trên toàn cầu đã tạo cho khu Ramsar Xuân Thủy các giá trị về

bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội, văn hóa

và tham quan, du lịch. Các hoạt động quản lý tập trung vào bảo tồn

ĐDSH, bảo vệ và phục hồi RNM, nghiên cứu khoa học, giáo dục

cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức

bảo vệ ĐDSH và tuần tra bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY