Tóm tắt Luận án Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện và huỳnh quang của tổ hợp cấu trúc nano sử dụng trong chiếu sáng mới

Chương 3

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG LINH

KIỆN PHÁT SÁNG HỮU CƠ (OLED) VÀ VÔ CƠ (LED)

3. 1. Vật liệu và linh kiện phát sáng hữu cơ (OLED)

3. 1. 1. Chế tạo các lớp vật liệu trong OLED

Linh kiện OLED bao gồm 2 thành phần cơ bản là điện cực và

lớp phát quang. Để có được hiệu suất cao cần chọn lựa các vật liệu

làm điện cực thích hợp và bổ sung thêm các lớp chuyển tiếp giữa điện

cực và lớp polymer phát quang đó chính là các lớp truyền lỗ trống và

truyền điện tử. Luận án nghiên cứu chế tạo OLED với tổ hợp cấu trúc

gồm 2 điện cực và 2 lớp truyền điện tử, lỗ trống và lớp phát quang.

Đặc biệt trong lớp truyền lỗ trống và điện tử có pha trộn thêm các hạt

TiO2 để tăng khả năng tiếp xúc giữa các lớp. Nhờ việc cải thiện biên

tiếp xúc của các dị chất mà OLED có thể tăng được hiệu xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY