Tóm tắt Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào Vùng kinh tế trọng điểm Miền trung

Giai đoạn 2003-2012, toàn Vùng đã cấp phép 423 dự án, vốn

đăng ký là 15,5 tỷ USD, trung bình là 36,6 triệu USD/dự án, lớn hơn

so cả nước nhưng tỷ lệ vốn thực hiện khá thấp, bình quân là 13,6%.

Hình thức liên doanh thu hẹp dần và thay vào đó là hình thức 100%

vốn nước ngoài. Đến năm 2012, các dự án lĩnh vực công nghiệp:

52% số dự án, 40% vốn đăng ký (công nghiệp chế biến là chủ yếu:

44% số dự án, 38% vốn đăng ký); khách sạn chiếm 20% số dự án,

52% vốn đăng ký. Nhà đầu tư từ Đài loan, Nhật bản, Hàn quốc, Hoa

Kỳ, Singapore là chủ yếu, chiếm 44% số dự án và 70% vốn đăng ký.

2.1.4. Vai trò của FDI đối với phát triển Vùng

Đóng góp của FDI vào vốn đầu tư vùng ngày càng tăng dần

qua các năm (2003-2012), năm 2003 chiếm 2,7%, năm 2012 là 8%,

thấp so cả nước (năm 2009 là 31%). FDI đóng góp vào GDP Vùng

ngày càng tăng (2003-2012), năm 2003 chiếm 4%, năm 2012 là

7,3%, thấp so cả nước (năm 2012 là 18%). FDI Vùng đóng góp 14%

giá trị SXCN toàn Vùng (2003–2009), tốc độ tăng không ổn định,

trái với xu hướng cả nước và chỉ tham gia một số sản phẩm. Tốc độ

tăng kim ngạch xuất khẩu khu vực FDI cao, chiếm 30% kim ngạch

xuất khẩu năm 2003 và 51% năm 2012 ở Đà Nẵng. Doanh nghiệp

FDI sử dụng 74,3 nghìn lao động năm 2012, chiếm 2% lao động có

việc làm, thu nhập trung bình của lao động thấp. Tác động cải thiện

chất lượng nguồn lực lao động chưa có. Ngoài ra, FDI đã đóng góp

396 tỷ năm 2003 và 2.328 tỷ năm 2011 vào ngân sách, bình quân

chiếm 4,9% thu ngân sách (2003-2011) thấp so cả nước (11% năm2011).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY