Tóm tắt Luận án Nghiên cứu các kỹ thuật xây dựng nhân vật ảo

Chúng tôi xây dựng một video clip có hình ảnh gồm hai phần: phần trên là hình

ảnh khuôn mặt của ba nhân vật ảo A, B, C được xếp theo thứ tự ngẫu nhiên, phần

dưới là hình ảnh thể hiện cường độ theo thời gian của sáu cảm xúc cơ bản mà các

nhân vật ảo sẽ thể hiện trên khuôn mặt. Người tham gia thực nghiệm sẽ đánh giá tính

thuyết phục trong việc thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt của mỗi nhân vật ảo theo

thang điểm từ 0 đến 6 (0-Rất kém, 1-Kém, 2- Hơi kém, 3-Trung bình, 4-Khá tốt, 5-

Tốt, 6-Rất tốt). Thực nghiệm được tiến hành với 14 người tham gia. Sau khi tiến

hành thực nghiệm, kết quả đánh giá của người dùng được tổng kết trong Bảng 3.3,

Hình 3.16, Hình 3.17, và Hình 3.18. Từ kết quả đánh giá có thể thấy nhân vật ảo B

thuyết phục hơn nhân vật ảo A trong việc tạo biểu cảm thể hiện cảm xúc trên khuôn

mặt (kết luận 1), và nhân vật ảo nhân vật ảo C thuyết phục hơn nhân vật ảo B trong

việc tạo biểu cảm thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt (kết luận 2). Dùng kết quả trong

Bảng 3.3, chúng tôi tiến hành thực hiện kiểm định thống kê để xác thực tính đúng

đắn của hai kết luận này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY