Tóm tắt Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp đến lý, hoá tính đất và năng suất lúa, ngô trên đất phù sa sông Hồng và đất xám bạc màu

Thí nghiệm 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp có

chế phẩm vi sinh ñến khả năng giảm thiểu lượng phân khoáng (thí nghiệm ñược thực hiện

liên tục từ năm 2006 -2008 trên ñất phù sa sông Hồng và từ năm 2008 – 2010 trên ñất

bạc màu Bắc Giang)

a. Mục ñích: Thí nghiệm so sánh giải pháp sử dụng phân khoáng NPK ở một số

mức bón khác nhau khi kết hợp với sử dụng phụ phẩm vùi tươi có chế phẩm vi sinh

trên nền có bón phân chuồng hay không có bón phân chuồng bằng chỉ tiêu năng suất

lúa, ngô từ ñó xác ñịnh giải pháp áp dụng sử dụng phân bón hợp lý khi kết hợp với sử

dụng phụ phẩm có trong sản xuất nông nghiệp.

b. Công thức thí nghiệm

1. NPK

2. NPK + PP vùi tươi + CPVS

3. (NPK – 50% NPK có trong PP) + PP vùi tươi+ CPVS

4. (NPK – 100% NPK có trong PP) + PP vùi tươi+ CPVS

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY