Tóm tắt Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến cấu trúc, tính chất của hệ lớp phủ kép nhôm và hợp kim Ni-20Cr trên nền thép

3.5.2. Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến độ xốp của lớp phủ kép Al/Ni-

20Cr

Độ xốp của mẫu sau khi xử lý nhiệt được xác định bằng phương pháp

phân tích ảnh trên phần mềm Image – Pro Plus. Đây là phương pháp định

tính dựa trên việc quan sát tỉ lệ giữa các vùng có màu sắc khác nhau của

ảnh tổ chức tế vi trên kính hiển vi quang học Axiovert 25CA.

3.5.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ xốp của lớp phủ

Độ xốp giảm khi tăng nhiệt độ ủ, độ xốp nhỏ nhất ở nhiệt độ 550oC

(mẫu giữ nhiệt 4 giờ là 4,21%). Ở nhiệt độ 600oC với thời gian giữ nhiệt 4

giờ và 6 giờ, độ xốp đều tăng lên so với mẫu ủ nhiệt ở nhiệt độ 550oC,

nguyên nhân có thể là do lớp phủ Al đã bị chảy lỏng cục bộ ở một số vị trí

tạo thành lỗ xốp mới.

3.5.2.2. Ảnh hưởng của thời gian ủ đến độ xốp của lớp phủ

Thời gian ủ tác động đến độ xốp của lớp phủ theo quy luật tăng thời

gian thì độ xốp giảm.Từ các số liệu độ xốp thu được ta có thể đánh giá

mức độ ảnh hưởng của thời gian giữ nhiệt đến độ xốp để lựa chọn công

nghệ xử lý nhiệt phù hợp vừa đảm bảo tính công nghệ vừa đảm bảo tính

kinh tế. Thời gian giữ nhiệt càng dài, độ xốp nói chung càng giảm, riêng

mẫu lớp phủ kép Al/Ni-20Cr ủ ở nhiệt độ 600oC thời gian giữ nhiệt 2 giờ

độ xốp là 3,65%, nhưng khi thời gian ủ tăng lên 6 giờ, độ xốp lại tăng lên4,3%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY