Tóm tắt Luận án Nâng cao hiệu quả của phương pháp thăm dò trọng lực trong nghiên cứu cấu trúc địa chất ở Việt Nam

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN

THIÊN TRỌNG LỰC VÀ HIỆU CHỈNH ĐỊA HÌNH TỚI CHẤT

LƯỢNG BẢN ĐỒ TRỌNG LỰC BOUGUER

2.1. Ảnh hưởng của biến thiên trọng lực tới chất lượng của tài liệu trọng

lực thăm dò ở Việt Nam

2.1.1. Biến thiên trọng lực

Trọng lực tại một điểm bất kỳ trên mặt đất đều chịu tác dụng của các

hành tinh trong hệ Mặt trời và vệ tinh Mặt Trăng dẫn đến một sự thay đổi hình

dạng Trái đất. Sự biến đổi trọng lực như vậy gọi là biến thiên trọng lực theo

Mặt trăng và Mặt trời. Theo Telford et. al, 1990 cho thấy biên độ biến thiên

trong một ngày đêm có thể đạt 0.3 mGal, phụ thuộc vào vị trí (vĩ độ, kinh độ)

và thời gian tại điểm thời điểm quan sát. Trong công tác thăm dò trọng lực đòi hỏi độ chính xác cao, hay đo đạc mạng lưới điểm tựa Quốc gia với sai số phép đo là nhỏ hơn 0.3 mGal cần phải tiến hành hiệu chỉnh biến thiên trọng lực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY