Tóm tắt Luận án Một số thuật toán tiến hóa giải bài toán tối ưu trong mạng máy tính

2.1.2 Các nghiên cứu liên quan

Bài toán OCST đã được chứng minh là bài toán NP-khó [9], điều này có nghĩa là không

tồn tại thuật toán giải chính xác bài toán với thời gian đa thức, trừ khi P = NP. Trên thực tế,

những thuật toán chính xác đã được đề xuất cũng không thể giải quyết những bài toán có kích8

thước nhỏ với thời gian chấp nhận được [5]. Do đó hiện nay việc phát triển thuật toán tìm

kiếm hiệu quả đưa ra những lời giải chất lượng cao cho bài toán OCST là hướng nghiên cứu

đang được quan tâm.

Để giải bài toán OCST, một số thuật toán chính xác được đề xuất điển hình là thuật toán

nhánh cận của Ahuja và Murty [21], tuy nhiên chúng không thật sự hiệu quả khi giải quyết

bài toán kể cả với những bài toán kích thước nhỏ [12]. Rất nhiều những giải thuật xấp xỉ đã

được phát triển tuy nhiên chất lượng lời giải khá giới hạn. Giải thuật heuristic đầu tiên được

Palmer và Kershenbaum [2] đề xuất. Trong [8], Chou và cộng sự đã dựa trên mã hóa của người

tiền nhiệm tạo ra một số nhiễm sắc thể bất hợp pháp (nghĩa là không phải cây bao trùm). Kết

hợp khởi tạo ngẫu nhiên đơn giản, hầu hết các nhiễm sắc thể sẽ là bất hợp pháp bởi ba lý do:

thiếu nút I, tự vòng lặp, hoặc có chu kỳ. Quy trình sửa chữa phức tạp sẽ được sử dụng ở mỗi

thế hệ (chi phí điện toán), và sau khi sửa chữa, con cái của các xuyên chéo và đột biến khó mà

biểu trưng cho các giải pháp mà kết hợp cấu trúc bên dưới của bố mẹ chúng (vị trí và khả năng

di truyền xấu nhất). Lin Lin và Misuo Gen trong [15] đã đề xuất một cách mã hóa dựa trên

PrimPred, mã hóa dựa trên người tiền nhiệm có cải tạo. Việc khởi tạo phụ thuộc vào một thuật

toán cây bao trùm ngẫu nhiên cơ bản. Quy trình cụ thể của cách mã hóa và giải mã này được

giới thiệu trong [10].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY