Tóm tắt Luận án Một số kỹ thuật dự báo vị trí và truy vấn các đối tượng chuyển động trong cơ sở dữ liệu không gian-thời gian

Khai phá mẫu hình di chuyển đã được nghiên cứu và có một số kết

quả nhất định. Các nghiên cứu này bao gồm các nhóm sau:

(1) Biến đổi dữ liệu thô: Dữ liệu thô được xấp xỉ và chuyển đổi

thành một định dạng phân tích.

(2) Chỉ mục: Kalniset và đồng nghiệp sử dụng một chỉ số lưới Gt

tại mỗi thời điểm t để lưu trữ dữ liệu tại thời điểm đó. Sau đó

áp dụng thuật toán phân cụm dựa trên mật độ DBSCAN trên

các chỉ số lưới Gt để xác định các cụm tại thời điểm t.

(3) Tiếp cận kiểu Apriori: Cách tiếp cận kiểu Apriori có thể được

áp dụng để khai phá các mẫu hình quỹ đạo một cách hiệu quả.

Một vấn đề trong việc dự đoán vị trí đối tượng dựa theo mẫu

hình là làm thế nào để xác định được mẫu hình dựa trên thông tin

về vị trí của nó trong quá khứ. Một số nghiên cứu cho rằng có thể

làm được bằng cách khai phá mẫu hình. Tuy nhiên để thu được

mẫu hình cần một lượng rất lớn dữ liệu lịch sử của đối tượng để

tiến hành khai phá. Điều này cũng có nghĩa là số lượng mẫu hình

phát hiện được cũng sẽ rất lớn. Vì vậy cần có phương pháp để tổ

chức các mẫu hình này để trả lời các truy vấn dự đoán vị trí một

các hiệu quả. Nhằm góp phần giải quyết vấn đề này, nghiên cứu

sinh đề xuất sử dụng khung quy trình khai phá mẫu hình di chuyển

và lưu trữ trong CSDL không gian như hình dưới đây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY