Tóm tắt Luận án Một số hệ phương trình cặp trong cơ học chất lỏng

Chương 3

HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC THỦY TỪ

TRƯỜNG (MHD) HAI CHIỀU KHÔNG ÔTÔNÔM

Trong chương này, chúng tôi xét hệ phương trình động lực học

thủy từ trường (MHD) hai chiều trên một miền không nhất thiết

bị chặn nhưng thỏa mãn bất đẳng thức Poincaré và điều kiện nón.

Đầu tiên, sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin và phương pháp

compact, chúng tôi chứng minh sự tồn tại, duy nhất nghiệm yếu

của bài toán. Tiếp theo, chúng tôi chứng minh sự tồn tại duy nhất

và số chiều fractal hữu hạn của tập Dσ-hút lùi.

Nội dung chương này dựa trên bài báo [2] trong Danh mục các

công trình đã công bố của tác giả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY