Tóm tắt Luận án Mô phỏng quá trình ghi nhớ của nơron sinh học

CHƯƠNG 4. HAI LUẬT HỌC HIỆU QUẢ CHO LÝ THUYẾT

CỘNG HƯỞNG THÍCH NGHI MỜ

4.1 Giới thiệu chung

ART là một ANN mà học các mẫu huấn luyện để hình thành véc tơ trọng số của các

cụm. Sau đó, sử dụng véc tơ trọng số đã học được để nhớ lại các cụm tương tự với mẫu vào.

Ưu điểm quan trọng nhất của ART là học các mẫu huấn luyện để véc tơ trọng số của cụm

được chọn chứa các thông tin từ mẫu huấn luyện hiện tại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY