Tóm tắt Luận án Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam và vấn đề áp dụng tố tụng tranh tụng

Chương 4

ĐỊNH HƯỚNG VÀ NỘI DUNG TIẾP THU

TỐ TỤNG TRANH TỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI

MÔ HÌNH TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

4.1. Những tiền đề và thách thức đối với áp dụng tố tụng tranh tụng ở Việt Nam

Công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng và thực hiện gần 30 năm qua đã đem lại những thành tựu, tiền đề, cùng với đó cũng đặt ra những đòi hỏi, thách thức mới đối với đổi mới mô hình TTHS nước ta. Việc tiếp thu những hạt nhân tích cực của mô hình TTHS tranh tụng để hoàn thiện TTHS nước ta cần cân nhắc tổng thể đến các yếu tố đó. Trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra năm tiền đề, đồng thời cũng là đòi hỏi, thách thức đối với việc áp dụng tố tụng tranh tụng ở nước ta, cụ thể là:

Về nhận thức và thói quen: các cơ quan tố tụng và người dân đã nhận thức được sự ưu việt của phiên tòa tranh tụng và nhận thấy cần thiết phải tăng cường tranh tụng trong TTHS. Tuy nhiên, thói quen của phần đông xã hội chưa quen sử dụng sự trợ giúp pháp lý của luật sư; một bộ phận cán bộ tố tụng chưa coi trọng, cá biệt còn gây khó khăn cho luật sư khi tham gia tố tụng.

Về pháp luật: thời gian qua đã ghi nhận và từng bước tiếp thu những hạt nhân tích cực của mô hình TTHS tranh tụng. Tuy nhiên, nhiều quy định chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm công bằng, dân chủ, còn tồn tại mâu thuẫn trong tổ chức vận hành các chức năng cơ bản của TTHS.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY