Tóm tắt Luận án Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng Hall trong hố lượng tử và siêu mạng

Chương 2

HIỆU ỨNG HALL TRONG Hố LƯỢNG TỬ PARABOL DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SÓNG ĐIỆN TỪ MẠNH

Trong chương này, chúng tôi sử dụng phương pháp phương trình động lượng tử để nghiên cứu hiệu ứng Hall trong hố lượng tử parabol khi từ trường vuông góc vói mặt phăng tự do và nằm trong mặt phẳng tự do của electron. Hai loại tương tác là tương tác electron - phonon quang và electron - phonon âm dược xét đến. Xuất phát từ Hamiltonian của hệ electron - phonon trong hố lượng tử parabol, chúng tôi thiết lập phương trình dộng lượng tử cho electron. Từ đó, chúng tôi thu dược các biểu thức giải tích cho các dại lượng dặc trưng của hiệu ứng như tensor độ dẫn, từ trở, hệ số Hall. Kết quả giải tích dược tính số, vẽ dồ thị dối vói hố parabol GaAs/AlGaAs và so sánh vói các lý thuyết cùng như thực nghiệm được tìm thấy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY