Tóm tắt Luận án Luật tục người Thái và sự vận dụng trong quản lý nhà nước đối với cộng đồng người Thái ở các tỉnh Bắc trung bộ Việt Nam

Chương 2

LUẬT TỤC NGƯỜI THÁI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ

VẬN DỤNG LUẬT TỤC NGƯỜI THÁI TRONG QUẢN LÝ NHÀ

NƯỚC ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI THÁI Ở VIỆT NAM

2.1- Người Thái và luật tục người Thái ở Việt Nam

2.1.1. Khái quát về người Thái ở Việt Nam

Trình bày nguồn gốc, lịch sử, tên gọi, địa bàn cư trú; đặc trưng của

người Thái ở Việt Nam; vị trí, vai trò của cộng đồng người Thái ở Việt

Nam. Khái quát nguồn gốc của người Thái ở Việt Nam, các nhà nghiên

cứu cho rằng, thông qua ngôn ngữ và các bản Anh hùng ca Thái, người

Thái có chung một nguồn gốc. Nhiều tài liệu cho thấy, người Thái ở Việt

Nam có nguồn gốc ở Tây Nam Trung Quốc, vào Việt Nam khoảng thế kỷ

thứ VIII (sau công nguyên).

2.1.2. Khái niệm, đặc điểm luật tục người Thái, mối tương quan

giữa luật tục người Thái với pháp luật và vai trò của luật tục người Thái

trong lịch sử đời sống cộng đồng người Thái

- Trình bày khái niệm luật tục, luật tục người Thái và nguồn gốc của

luật tục người Thái, theo đó khái niệm luật tục được hiểu là những qui tắc

xử sự mang tính chất bắt buộc do cộng đồng làng, xã xây dựng nên và

được truyền từ đời này sang đời khác. Làm rõ đặc điểm của luật tục người

Thái, đó là: Thứ nhất, luật tục người Thái chưa phải là “luật” và cũng

không phải là “tục”, mà là hình thức trung gian giữa luật với tục; thứ hai,

luật tục người Thái tồn tại dưới hai dạng Luật mường và các tục lệ liên

quan đến cưới xin, ma chay, cúng lễ; thứ ba, luật tục người Thái có phạm

vi điều chỉnh rộng; luật tục người Thái không hạn chế về mức hình phạt và

thẩm quyền xét xử; thứ tư, luật tục người Thái thiên về giáo dục, răn đe là

chính; thứ năm, luật tục người Thái quan tâm đến việc xử lý các mối quan

hệ xã hội; thứ sau, quan tâm xử lý các mội quan hệ gia đình và dòng họ;

thứ bảy, xử lý mối quan hệ giữa xã hội con người với thế giới linh thiêng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY