Tóm tắt Luận án Luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế tại Việt Nam

Pháp luật Việt Nam đã xây dựng các nguyên tắc chung về áp

dụng các loại nguồn luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng trong BLDS

2005 và Dự thảo BLDS 2015. Các quy định này bao gồm nguyên tắc

áp dụng pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài,

tập quán quốc tế trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài nói

chung và trong quan hệ hợp đồng nói riêng. Đồng thời quy định các

điều kiện áp dụng đối với từng loại nguồn trên trong việc điều chỉnh

quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Dự thảo BLDS 2015 cũng mở rộng các quy định xác định

pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong

các trường hợp: (i) theo lựa chọn của các bên (ii) theo ĐƯQT mà

Việt Nam là thành viên, (iii) Trường hợp không xác định được pháp

luật áp dụng theo 2 trường hợp trên, thì pháp luật áp dụng là pháp

luật của nước c mối liên hệ g n b nhất với quan hệ dân sự có yếu

tố nước ngoài đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY