Tóm tắt Luận án Lối sống thanh niên nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay

Chương 2

THỰC TRẠNG LỐI SỐNG THANH NIÊN

NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI HIỆN NAY

2.1. KHẢO SÁT LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN NGOẠI

THÀNH HÀ NỘI HIỆN NAY (qua trường hợp xã Cổ Loa, huyện Đông

Anh và xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

2.1.1. Khái quát tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của xã Cổ Loa,

huyện Đông Anh và xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ

2.1.2. Thực trạng lối sống thanh niên tại 2 xã Cổ Loa, huyện

Đông Anh và xã Thụy Hương

- Hoạt động hiện thực hóa giá trị văn hóa vật chất

- Hoạt động hiện thực hóa giá trị văn hóa tinh thần

- Hoạt động hiện thực hóa giá trị văn hóa xã hội

2.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ LỐI SỐNG THANH NIÊN NÔNG THÔN

NGOẠI THÀNH HÀ NỘI

2.2.1. Hình thành dần một lối sống năng động, biết tiếp nhận các

giá trị sống phù hợp

Trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH, ĐTH và hội nhập quốc tế

nhanh, mạnh như hiện nay ở thành phố Hà Nội, nhịp sống ở khu vực nông

thôn cũng diễn ra hối hả, năng động hơn, các thông tin cập nhật nhanh

hơn, giao thông tấp nập hơn, cả cơ hội và thách thức cũng phong phú, đa

dạng hơn. Bối cảnh đó đã khiến cho thanh niên nông thôn ngoại thành Hà

Nội biết đề cao các yếu tố mà ta coi như một thứ " vốn văn hóa", chẳng

hạn nâng cao kiến thức, kỹ năng, mở rộng mạng lưới xã hội để tìm kiếm

cơ hội việc làm và phát triển.v.v. Sự thay đổi đó đã và đang hình thành

nên một lối sống mới năng động, chủ động tiếp nhận, điều chỉnh các giá trị

sống phù hợp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY