Tóm tắt Luận án Khu hệ vi khuẩn trên san hô ven đảo Cát Bà - Long Châu, Hải Phòng

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thu và xử lý mẫu ngoài hiện trường

- Thông số môi trường: nhiệt độ, độ muối, độ đục, nồng độ

chlorophyll a được đo trực tiếp tại hiện trường bằng máy CTD.

- Mẫu nước được thu bằng dụng cụ chuyên dụng (chai Niskin),

xy lanh và lặn với khí tài SCUBA

- Thu mẫu san hô cho phân tích vi sinh vật: San hô được quan

sát, chụp ảnh, ghi các đặc điểm và thu mẫu. Các mẫu san hô được

thu chất nhầy ngay ngoài hiện trường theo phương pháp của Garren

và Azam (2010) [20].

- Xử lý mẫu ngoài hiện trường: Đối với mẫu cho phân tích bằng

phương pháp PCR-DGGE, nhuộm phân tử (SYBR Gold), xác định tỉ

lệ tế bào vi khuẩn có hoạt động hô thì được xử lý và cố định, đông

lạnh và bảo quản -80°C cho tới khi phân tích. Đối với các mẫu cho

thí nghiệm trên đĩa sinh thái (Biolog Ecoplate), nuôi cấy vi sinh vật

trên môi trường chọn lọc được bảo quản ở 4°C xử lý trong vòng 4

giờ. Tất cả được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm hiệntrường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY