Tóm tắt Luận án Khảo sát mối quan hệ giữa kĩ năng mô phỏng quỹ đạo bão và cường độ bão cho khu vực Tây bắc Thái bình dương bằng hệ thống đồng hóa tổ hợp

CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT TƯƠNG QUAN GIỮA SAI SỐ DỰ BÁO

QUỸ ĐẠO VÀ CƯỜNG ĐỘ BẰNG HỆ THỐNG TỔ HỢP MÔ

HÌNH ĐA VẬT LÝ KHU VỰC TRÊN BIỂN TBTBD

Thiết lập thử nghiệm

Tổ hợp đa vật lý dựa trên mô hình khu vực WRF-ARW

Mô hình WRF-ARW với cấu hình lưới lồng ba cấp hạ

36km/12km/4km, 31 mực. Dựa trên khả năng cung cấp các lựa

chọn vật lý khác nhau mô hình WRF-ARW, một hệ thống tổ hợp

đa vật ý sẽ được thiết lập, qua đó tạo ra các mô phỏng đa dạng

nhất có thể và không phụ thuộc vào từng cấu hình vật lý duy nhất

nào. Tổ hợp vật lý dựa trên việc thay đổi sơ đồ tham số hóa đối

lưu {Kain-Fritsch và Betts-Miller-Janjic}, sơ đồ mô phỏng truyền10

bức xạ sóng ngắn {Goddard hoặc Dudhia} và sơ đồ vật lý mây

{Lin, WSM3, WSM5, WSM6, Kessler và Eta (Ferrier)}.

Số liệu điều kiện biên:

Số liệu phân tích cuối cùng FNL (Final Operational

Global Analysis) độ phân giải 1ox1o của NCEP được thực hiện

với tần suất 6 tiếng một lần được sử dụng làm điều kiện biên.

Các cơn bão được lựa chọn

Các cơn bão từ năm 2007-2010 cho khu vực TBTBD

được lựa chọn trong đó tại từng chu kì dự báo, thành phần có dự

báo quỹ đạo tốt nhất được giữ lại tính toán sai số cho toàn bộ tậpthử nghiệm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY