Tóm tắt Luận án Huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

CHƢƠNG 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

2.1. Khái quát chung về ngân hàng thƣơng mại

2.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại

Có nhiều quan niệm khác nhau về NHTM, ở Việt Nam, quan niệm về

NHTM có thể khái quát: NHTM là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả

các hoạt động NH và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật

này nhằm mục tiêu lợi nhuận.

2.1.2. Vai trò của ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế

Thứ nhất, NH là trung tâm tập trung vốn tiền tệ nhàn rỗi trong nền kinh tế

vào mục đích cho vay phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

khác của xã hội.

Thứ hai, NH là trung tâm thanh toán lớn của nền kinh tế, góp phần đẩy

nhanh tốc độ luân chuyển hàng hóa, DV.

Thứ ba, NH góp phần điều tiết và kiểm soát thị trường tiền tệ và thị

trường vốn; góp phần ổn định tiền tệ và kiếm chế lạm phát.

Thứ tư, NH là trung tâm thanh toán quốc tế của nền kinh tế.

Thứ năm, Tham gia vào quá trình "tạo tiền”.

2.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại

Bao gồm các nghiệp vụ sau: Thanh toán; Huy động vốn; Cho vay; Tài

trợ ngoại thương; Dịch vụ ủy thác; Bảo quản vật có giá.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY