Tóm tắt Luận án Học máy dựa trên đồ thị trích chọn quan hệ ngữ nghĩa

Chƣơng 2 – NHẬN DẠNG THỰC THỂ KẾT

HỢP VỚI NHẬN DẠNG THUỘC TÍNH THỰC THỂ

TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

2.1. Giới thiệu

Tên người và những thông tin liên qu n đến người là một

trong những từ khó được tìm kiếm thường xuyên nhất trên các công

cụ tìm kiếm web, tuy nhiên, các kết quả tìm kiếm và thông tin trả về

đôi khi òn rất mơ hồ. Vì vậy, nhu cầu về một hệ thống đầy đủ thông

tin, chính xác và tập trung vào thực thể người là rất lớn. Thực thể tên

người luôn gắn liền với một số các thuộ tính [SJ09 JAJ10] đó l

á đặ trưng hoặc tính chất của một thực thể và trích chọn thuộc tính

là trích chọn á đặ trưng hoặc tính chất tương ứng với một thực thể

từ dữ liệu văn bản [GR08]. Do đó trí h họn thuộ tính đóng một vai

trò chủ chốt trong việc xử lý nhập nhằng tên người [SJ09]. Ngoài ra,

việc trích chọn thực thể tên người cùng với các thuộc tính của chúng

ũng góp một phần quan trọng để mở rộng á ơ sở dữ liệu vàontology.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY