Tóm tắt Luận án Hoạt động của hội đồng dân tộc, các uỷ ban của quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trong hoạt động giám sát, có công trình kiến nghị một số giải pháp nâng cao

hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của QH, trong đó có kiến nghị mang tính chất

nêu vấn đề về các nội dung: làm rõ hơn quy trình giám sát cũng nhƣ mối quan hệ trong

quá trình thực hiện hoạt động giám sát của các cơ quan của QH; hạn chế đến mức thấp

nhất việc UBTVQH giao cho HĐDT và các Ủy ban của QH tiến hành giám sát một vụ

việc cụ thể nào đó, nếu thấy cần giám sát việc giải quyết một việc cụ thể thì UBTVQH

trực tiếp thành lập Đoàn giám sát; trong trƣờng hợp có sự không thống nhất giữa báo

cáo kết quả giám sát với kết luận của UBTVQH thì HĐDT, Ủy ban đƣợc báo cáo với

QH để QH xem xét, quyết định; về lâu dài nên thành lập Ủy ban về thủ tục của QH có

nhiệm vụ chuyên rà soát quy trình, thủ tục làm việc của QH; đề cao trách nhiệm và

tăng cƣờng hình thức tổ chức công việc tại các Ủy ban nhiều hơn, thƣờng xuyên hơn

để chuẩn bị kỹ càng cho các quyết định của QH; bổ sung một số quy trình, thủ tục nhƣ

tổ chức điều trần, tổ chức đoàn khảo sát của Hội đồng, Uỷ ban.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY