Tóm tắt Luận án Hoàn thiện pháp luật về hòa giải tranh chấp lao động ở Việt Nam

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI

TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật về hòa giải tranh

chấp lao động

2.1.1. Khái niệm pháp luật về hòa giải tranh chấp lao động

2.1.1.1. Khái niệm tranh chấp lao động

Về tầm quan trọng của lao động, Ăngghen đã chỉ rõ trong tác phẩm

“Nguồn gốc của gia đình, của tư hữu và của nhà nước” rằng lao động sáng tạo ra

chính bản thân con người. Quan hệ trong lao động giữa con người với con người

nhằm tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần phục vụ cho chính bản thân và xã

hội gọi là quan hệ lao động. Quan hệ lao động chính là biểu hiện một mặt của

quan hệ sản xuất và chịu sự chi phối của quan hệ sở hữu. Vì vậy, ở các chế độ

khác nhau, tuỳ thuộc vào quan hệ sở hữu thống trị mà có những phương thức tổ

chức lao động phù hợp và ở đâu có tổ chức lao động, có hợp tác và phân công

lao động thì ở đó có tồn tại quan hệ lao động. Khi tham gia quan hệ lao động, cả

người lao động và người sử dụng lao động đều nhằm đạt được lợi ích từ việc sử

dụng sức lao động. Người lao động luôn mong muốn hao phí ít sức lao động và

tiền công lao động cao; còn người sử dụng lao động thì tìm cách để khai thác tối

đa khả năng lao động với chi phí thấp. Sự đối lập về lợi ích giữa các bên trong

quan hệ lao động là thuộc tính khách quan, vốn có của quan hệ lao động và là

nguồn gốc làm phát sinh tranh chấp. Vậy tranh chấp lao động là gì?

Theo pháp luật lao động Việt Nam, “Tranh chấp lao động là tranh chấp về

quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động”

(khoản 7 Điều 3 BLLĐ năm 2012). Như vậy, các bên trong quan hệ lao động là

người lao động và người sử dụng lao động. Người lao động gồm cá nhân và tập

thể. Vì vậy, TCLĐ bao gồm TCLĐ cá nhân giữa người lao động với người sử

dụng lao động và TCLĐ tập thể giữa tập thể người lao động với người sử dụng

lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY