Tóm tắt Luận án Hoàn thiện pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam

Đặc điểm căn bản của Việt Nam giai đoạn trước năm 1990 là đất nước

có chiến tranh và tiếp đó là mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao

cấp. Đây là những đặc điểm chi phối mang tính quyết định đối với pháp

luật về ĐTXH trong QHLĐ thời kỳ này. Do thiếu các tiền đề kinh tế,

chính trị, xã hội và nhiều điều kiện cần thiết khác nên trong thời gian này,

ĐTXH hầu như không phát triển. Chính vì vậy, các quy định pháp luật có

liên quan đến ĐTXH thời kỳ này cũng hết sức sơ sài, chủ yếu đề cập đến

một vài hình thức cụ thể của ĐTXH dưới các tên gọi khác nhau như quyền

ký kết tập hợp khế ước, hợp đồng lao động tập thể, quyền tham gia quản lý

của NLĐ hay việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp. Trong một số

trường hợp, những hình thức trên không được hiểu và nhìn nhận tương

đồng với khái niệm ĐTXH trong QHLĐ hiện đại ngày nay. Và trong hầu

hết các trường hợp, chúng không được thực hiện trên thực tế hoặc được

thực hiện song mang tính hình thức rất cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY