Tóm tắt Luận án Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài

Những nội dung điều chỉnh cơ bản của BLTTDS 2004/2011 tập trung

tại Phần thứ sáu, từ Điều 342 đến Điều 374, bao gồm các vấn đề: Phạm vi

công nhận và cho thi hành; Nguyên tắc công nhận và cho thi hành tại Việt

Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; Điều kiện nộp đơn

yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự

của Tòa án nước ngoài; Những trường hợp không công nhận và cho thi hành

tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài và thủ tục

giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của

Tòa án nước ngoài tại Việt Nam.

Các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam như:

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 (khoản 3 Điều 102, khoản 4 Điều

104), Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (điểm d khoản 1 Điều 2). Tuy

nhiên, phần lớn các quy định của pháp luật hiện hành về công nhận và cho

thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài đều

tập trung tại BLTTDS 2004/2011 với tư cách là đạo luật quan trọng nhất của

pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY