Tóm tắt Luận án Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền của người lao động theo tinh thần của hiến pháp năm 2013

Chương 3

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Trong chương này, luận án trình bày tám nội dung lớn:

Nội dung thứ nhất: Thực trạng thực hiện các quy định pháp luật về quyền làm việc của người lao động ở Việt Nam hiện nay

Tác giả nêu và phân tích khuôn khổ pháp luật hiện nay bảo đảm quyền làm việc của người lao động; trong đó chỉ ra những thành tựu đạt được và những bất cập, hạn chế đang tồn tại như là vẫn còn phân biệt đối xử trong tuyển dụng lao động, bị sa thải mà NLĐ không có quyền được biết

Nội dung thứ hai: Thực trạng thực hiện các quy định pháp luật về quyền không bị lao động cưỡng bức của người lao động ở Việt Nam hiện nay

Tác giả nêu và phân tích khuôn khổ pháp luật hiện nay bảo đảm quyền không bị lao động cưỡng bức của người lao động; trong đó chỉ ra những thành tựu đạt được và những bất cập, hạn chế đang tồn tại như cưỡng bức lao động hiện nay không phải là tội phạm, lạm dụng lao động trẻ em.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY