Tóm tắt Luận án Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất thép do các công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam thực hiện

Luận án tiếp cận nghiên cứu về kiểm toán HTK theo các nhóm công ty

kiểm toán của Việt Nam được phân chia dựa trên qui mô và doanh thu, số lượng

KTV, số lượng khách hàng; đánh giá việc tiến hành kiểm toán HTK trên các

phương diện chính là phương pháp và qui trình kiểm toán, đánh giá các hạn chế

và các nhân tố ảnh hưởng từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động này:

- Nhóm 1- các công ty kiểm toán của Việt Nam có doanh thu từ 40- 100 tỷ

đồng/năm, lượng khách hàng: 400 - 1000 đơn vị/năm, lượng KTV 30- 50 người.

- Nhóm 2 - các công ty kiểm toán của Việt Nam có doanh thu bình quân

dưới 40 tỷ đồng/ năm, lượng khách hàng 400 đơn vị/năm, có dưới 30 KTV.

Mô hình nghiên cứu của luận án gồm các bước thực hiện:

Bước 1: Phỏng vấn ban giám đốc các công ty kiểm toán và các chuyên gia

kiểm toán, các nhà nghiên cứu nhằm thu thập các vấn đề liên quan tới hoạt động

kiểm toán độc lập để xây dựng bảng khảo sát về tình hình hoạt động kiểm toán.

Bước 2: Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới kiểm toán HTK trong kiểm

toán BCTC tại các DNSX thép bằng các phương pháp định tính và định lượng.

Bước 3: Nghiên cứu sự khác biệt trong quá trình kiểm toán HTK tại các

DNSX thép giữa các nhóm công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam.

Bước 4: Xác định các giải pháp hoàn thiện phương pháp và qui trình kiểm

toán HTK tại các DNSX thép trong từng nhóm công ty kiểm toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY