Tóm tắt Luận án Hiệu quả tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ

TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Mục tiêu của chương 2 là nhằm hệ thống hoá những vấn đề lý luận và

thực tiễn về hiệu quả tín dụng của NHTM. Để đạt được mục tiêu này,

chương 2 đề cập tới những vấn đề sau:

2.1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

2.1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại

NHTM là một tổ chức kinh tế hoạt động trong trong lĩnh vực kinh

doanh tiền tệ. Hoạt động kinh doanh cơ bản của NHTM là nhận tiền gửi, sử

dụng tiền huy động được để cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ ngân hàng

khác cho khách hàng là tổ chức và cá nhân.

2.1.2. Khái niệm, đặc điểm của tín dụng ngân hàng thương mại

2.1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng

Từ những phân tích nêu trên, có thể hiểu tín dụng là hoạt động cho

vay thông qua việc chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ NHTM

sang người vay - khách hàng trên cơ sở hợp đồng tín dụng với cam kết bảo

đảm bằng tài sản hoặc uy tín của người đi vay, có phương án sản xuất

kinh doanh hiệu quả được NHTM chấp nhận theo kỳ hạn và lãi suất thỏa

thuận giữa NHTM và người vay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY